Udzielany jest na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej i na określony cel – związany z pokryciem bieżących wydatków takich jak: zaopatrzenie, sprzedaż, świadczenie usług, wypłata wynagrodzeń lub rozliczenia z kontrahentem.  Kredyt obrotowy może  być udzielony na sfinansowanie jednej określonej transakcji lub (jako kredyt odnawialny) może być wykorzystany wielokrotnie, aż do wygaśnięcia umowy kredytowej.

obrotowy kredyt

Kredyt obrotowy dedykowany jest wyłącznie dla firm.

  • dwa dokumenty tożsamości ze zdjęciem osoby uprawnionej do podpisania umowy kredytowej
  • komplet dokumentów rejestracyjnych firmy
  • bilans za ostatnie 2 lata + najbardziej aktualny z bieżącego roku
  • ewentualnie – prognoza przychodów
  • opis / informacja dotycząca planowanej inwestycji

Zabezpieczenie kredytu obrotowego ustalana jest indywidualnie dla każdego przedsięwzięcia.

Wysokość kredytu obrotowego uzależniona jest od dotychczasowych wyników finansowych przedsiębiorstwa, ale możliwe jest też przyznanie kredytu na podstawie prognozowanych przychodów. Do tego niezbędne jest opracowanie rzetelnego opisu przedsięwzięcia i przedstawienia wiarygodnej prognozy.