Kredyt konsolidacyjny umożliwia zamianę kilku pożyczek w jedną. Często daje to możliwość obniżenia kwoty miesięcznej raty do spłacania. Uwaga! To nie zawsze oznacza obniżenie całkowitego kosztu kredytu w skali całej umowy, ale miesięczne zobowiązanie rzeczywiście może być odczuwalnie zmniejszone. Tak powstałe zobowiązanie cechuje wydłużony okres kredytowania, a spłacający może regulować jedną skonsolidowaną ratę, u jednego kredytodawcy.

kredyt hipoteczny
  • osoba fizyczna
  • firma
  • dwa dokumenty tożsamości, ze zdjęciem kredytobiorcy
  • wszystkie umowy kredytowe, przeznaczone do konsolidacji + ewentualne aneksy
  • inne – ustalane indywidualnie z Doradcą.

Zabezpieczenia dla kredytu konsolidacyjnego uzgadniane są indywidualnie dla każdego kredytobiorcy i uzależnione są zarówno od jego dotychczasowej historii kredytowej, jak również od obecnej oraz prognozowanej sytuacji finansowej.