Jeżeli rozważasz wziąć kredyt hipoteczny, zweryfikujemy dla Ciebie wszelkie dostępne opcje związane z jego aktualnym oprocentowaniem oraz przeanalizujemy prawdopodobieństwo przyszłych zmian stóp procentowych. Jest to BARDZO istotne, ponieważ, w przypadku kredytu np. na 30 lat, właściwy wybór oferty może dla Ciebie oznaczać znaczne oszczędności!

Dzięki temu dopasujesz też kwotę kredytu nie tylko do swoich realnych możliwości finansowych na chwilę obecną, ale przede wszystkim – w perspektywie wieloletniej.

kredyt hipoteczny
  • osoba fizyczna
  • osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą
  • przedstawiciele wolnych zawodów (często na preferencyjnych warunkach)
  • osoba prawna
  • dwa dokumenty tożsamości, ze zdjęciem kredytobiorcy
  • aktualne dokumenty kredytowanej nieruchomości
  • inne – ustalane indywidualnie z Doradcą

Podstawowym zabezpieczeniem kredytu hipotecznego jest hipoteka, ale nie jedynym. Kredytobiorca ręczy swoim majątkiem obecnym i przyszłym oraz swoimi dochodami obecnymi i przyszłymi. Górną granicą ewentualnych roszczeń banku jest wartość hipoteki. W przypadku kredytów waloryzowanych kursem waluty (kredytów walutowych zgodnie z prawem w Polsce nie ma) górna wartość hipoteki może zmieniać się. Tymczasowymi formami zabezpieczenia (do czasu ustanowienia hipoteki) zazwyczaj są: ubezpieczenie kredytu, poręczenie, weksel, blokada środków na rachunku (np. lokaty) oraz poręczenie osoby trzeciej, posiadającej zdolność kredytową.

Zgodnie z prawem bankowym, kredyt mieszkaniowy może być przeznaczony na zakup domu jednorodzinnego, mieszkania, domku letniskowego, garażu, czy wykup mieszkania zakładowego lub komunalnego. Istnieje także możliwość zaciągnięcia kredytu mieszkaniowego na przekształcenie lokatorskiego prawa do lokalu w celu uzyskania własnościowego prawa do lokalu (dotyczy lokali spółdzielczych). Kredyt hipoteczny z kolei, może posłużyć również do sfinansowania budowy domu, remontu mieszkania, zakupu działki budowlanej, czy modernizacji lokalu w celu wynajmu lub dzierżawy. Kredyt hipoteczny daje zatem o wiele większy zakres możliwości dysponowania środkami pozyskanymi od banku.