Kancelaria Niezależnych Eksertów Finansowych | Kredyty | Inwestycje | Ubezpieczenia | Restrukturyzacja

info@grupandf.pl

Grupa NDF Sp. z o.o.

Towarowa 35, lok. 9,
00-839 Warszawa

08:30 – 18:00

Od poniedziałku
do piątku

Grupa NDF

Kredyt Mieszkaniowy

Kredyt Hipoteczny

Kredyt gotówkowy

Kredyt Konsolidacyjny

Kredyt Inwestycyjny

Leasing

Faktoring

Własne mieszkanie lub dom

Finansowanie

Pojęcia kredytu hipotecznego i kredytu mieszkaniowego bardzo często są ze sobą mylone i używane znamiennie. Tymczasem, są to dwa odrębne rodzaje kredytów. Nie każdy kredyt hipoteczny będzie kredytem mieszkaniowym, ale z drugiej strony, każdy kredyt mieszkaniowy jest kredytem hipotecznym.

  • osoba fizyczna
  • osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą
  • przedstawiciele wolnych zawodów (często na preferencyjnych warunkach)
  • osoba prawna
  • dwa dokumenty tożsamości, ze zdjęciem kredytobiorcy
  • aktualne dokumenty kredytowanej nieruchomości
  • inne – ustalane indywidualnie z Doradcą.

Podstawowym zabezpieczeniem kredytu hipotecznego jest hipoteka, ale nie jedynym. Kredytobiorca ręczy swoim majątkiem obecnym i przyszłym oraz swoimi dochodami obecnymi i przyszłymi. Górną granicą ewentualnych roszczeń banku jest wartość hipoteki. W przypadku kredytów waloryzowanych kursem waluty (kredytów walutowych zgodnie z prawem w Polsce nie ma) górna wartość hipoteki może zmieniać się. Tymczasowymi formami zabezpieczenia (do czasu ustanowienia hipoteki) zazwyczaj są: ubezpieczenie kredytu, poręczenie, weksel, blokada środków na rachunku (np. lokaty) oraz poręczenie osoby trzeciej, posiadającej zdolność kredytową.

Zgodnie z prawem bankowym, kredyt mieszkaniowy może być przeznaczony na zakup domu jednorodzinnego, mieszkania, domku letniskowego, garażu, czy wykup mieszkania zakładowego lub komunalnego. Istnieje także możliwość zaciągnięcia kredytu mieszkaniowego na przekształcenie lokatorskiego prawa do lokalu w celu uzyskania własnościowego prawa do lokalu (dotyczy lokali spółdzielczych). Kredyt hipoteczny z kolei, może posłużyć również do sfinansowania budowy domu, remontu mieszkania, zakupu działki budowlanej, czy modernizacji lokalu w celu wynajmu lub dzierżawy. Kredyt hipoteczny daje zatem o wiele większy zakres możliwości dysponowania środkami pozyskanymi od banku.

Darmowa konsultacja

Umów się z Niezależnym Ekspertem Finansowym

Wybierz najbardziej dogodny dla Ciebie termin spotkania

Napisz do nas: info@grupandf.pl