Kancelaria Niezależnych Eksertów Finansowych | Kredyty | Inwestycje | Ubezpieczenia | Restrukturyzacja

info@grupandf.pl

Grupa NDF Sp. z o.o.

Towarowa 35, lok. 9,
00-839 Warszawa

08:30 – 18:00

Od poniedziałku
do piątku

Grupa NDF

Kredyt Kupiecki

Kredyt Hipoteczny

Kredyt gotówkowy

Kredyt Konsolidacyjny

Kredyt Inwestycyjny

Leasing

Faktoring

Wygoda Dla Przedsiębiorców

Na zakup towarów

Kredyt kupiecki to forma zgody sprzedającego na otrzymanie zapłaty za towar bądź wykonaną usługę po terminie dostawy. Nie wymaga szczególnej formy prawnej. Może zostać potwierdzony umową, ustalonymi warunkami czy terminem płatności.

Zdarzają się sytuacje, gdy przedsiębiorca jest zainteresowany zakupem towarów lub usług, ale nie posiada odpowiednich środków finansowych, by uregulować należności. W takiej sytuacji dogodnym rozwiązaniem jest właśnie kredyt kupiecki.

Szczególnie korzystna forma finansowania, dla początkujących przedsiębiorców, którzy nie mają zdolności kredytowej!

Jednym ze sposobów zabezpieczenia kredytu kupieckiego jest jego ubezpieczenie. Umożliwi to uchronienie się przed upadłością bądź zatorami płatniczymi. Należy jednak mieć na uwadze, że w przypadku wypłaty kwoty wynikającej z umowy ubezpieczyciel potrąca około 20% wkładu własnego.

Kolejnym sposobem zabezpieczenia jest tzw. rabat (skonto). W ten sposób sprzedający obniża cenę za natychmiastową zapłatę. Klient samodzielnie może określić, ile zapłaci i w jakim terminie.

Na rynku istnieją dwie podstawowe metody, przy pomocy których udzielane są kredyty kupieckie. Należy wyróżnić podejście indywidualne i systemowe. Pierwsze wiąże się ze sprawdzeniem wiarygodności kredytowej kontrahenta. W oparciu na dokonanej ocenie przygotowywana jest oferta kredytowa. Natomiast metoda systemowa polega na pogrupowaniu kontrahentów na odpowiednie kategorie, do których przypisane są poszczególne warunki udzielenia kredytu.

Banki nie pomagają…

Prowadząc małą czy średnią firmę, przedsiębiorca dysponuje raczej niewielkim majątkiem. W tej sytuacji banki nie pomagają w uzyskaniu krótkoterminowych kapitałów (w ocenie banków występuje tu niska wiarygodność kredytowa).

Kredyt kupiecki dostępny jest w obrocie gospodarczym w dwóch formach:

  • kredytu odbiorcy w formie zaliczki
  • kredytu dostawcy

Korzyści

Kredyt kupiecki, jako pozabankowa forma finansowania działalności gospodarczej, jest popularną alternatywą dla kredytów udzielanych przez instytucje kredytowe. Przede wszystkim eliminuje skomplikowaną ścieżkę bankową i umożliwia kredytowanie wymiany handlowej między kontrahentami.

Uproszczona procedura i szybka decyzja

W obrocie gospodarczym określany jest mianem najtańszej formy finansowania. Kredytobiorca ma również możliwość pozyskania kapitału na okresy krótkoterminowe od prywatnych inwestorów, co znacząco ułatwia i przyspiesza proces decyzyjny.

Dogodne terminy spłaty

Nie ma jednoznacznych przepisów, które określają termin spłaty kredytu kupieckiego. Najczęściej przyjmowanym okresem odroczenia jest 30 dni. Terminy płatności stanowią kluczowy element negocjacji warunków umowy.

Darmowa konsultacja

Umów się z Niezależnym Ekspertem Finansowym

Wybierz najbardziej dogodny dla Ciebie termin spotkania

Napisz do nas: info@grupandf.pl