Jest to pożyczka wypłacana jednorazowo lub w transzach, stanowiąca uzupełniające źródło finansowania inwestycji, a także wsparcie w procesie rozwoju, budowy oraz modernizacji firmy. Celem jest zwiększenie majątku firmy. Ze środków uzyskanych dzięki kredytowi inwestycyjnemu można zakupić urządzenia, dokonać ich modernizacji, dokonać zakupu nieruchomości, budować i remontować obiekty, zakupić wartości niematerialne takie jak licencje, koncesje, papiery wartościowe.

inwestycyjny kredyt

Kredyt inwestycyjny jest przeznaczony dla firm.

  • dwa dokumenty tożsamości ze zdjęciem osoby uprawnionej do podpisania umowy kredytowej
  • komplet dokumentów rejestracyjnych firmy
  • bilans za ostatnie 2 lata + najbardziej aktualny z bieżącego roku
  • opis / informacja dotycząca planowanej inwestycji

Forma zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego ustalana jest indywidualnie i dopasowywana jest do konkretnej sytuacji kredytobiorcy.

Kredyt inwestycyjny może być również wykorzystany do refinansowania poniesionych nakładów oraz na spłatę długów, kredytów w innym banku.